OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU

Terapia sztuką ma ogromny potencjał jako innowacyjne podejście do wspierania udziału osób dorosłych z LD w edukacji dorosłych. Partnerstwo ARTIVATE zajmie się potrzebami grupy docelowej poprzez współtworzenie zestawu innowacyjnych produktów i rozwiązań opartych na ICT, w tym

Matryca Kompetencji

Oraz Praktyczny Zestaw Zadań skierowany do nauczycieli Edukacji Dorosłych i pracowników służby zdrowia

Kampus Online