PARTNERZY

UCZ SIĘ WIĘCEJ

IRIPS to instytut śledczy specjalizujący się w el apoyo i formowaniu pracowników socjalnych, m.in. cuidadores, y también cuenta con un servicio social y de salud y un centre de recursos para cuidadores familiares/informales y profesionales de la salud. IRIPS posiada zespół wyższych monitorów, psychologów, kierowników projektów biznesowych, które są wydawane w następujących obszarach:

 • Asesoramiento, orientacja i towarzyszenie profesjonalnemu projektowi beneficjentów
 • Ocena wiedzy podstawowej
 • Evaluación y transferencia de conocimientos y coportamientos sociales para reconocer su potencial,
  ograniczenia i wymagania zawodowe.
 • Opracuj projekt socjalizacji z beneficjentem, określ ścieżki integracji i niezbędne kroki
 • Mobilizacja czerwonego w celu ułatwienia realizacji projektu Equipos de apoyo y red de socials

INFODEF, Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formation, jest prywatnym i niezależnym centrum dochodzeniowym, Desarrollo e Innovación. INFODEF opracowuje herramienta, metodologie, produkty i innowacyjne usługi dla wszystkich ambicji edukacyjnych, w tym edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, która przyczynia się do poprawy jakości i efektywności edukacji i szkoleń, do promowania igualdad, spójności społecznej y la ciudadanía activa ya stymulowanie la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor, respondiendo así a los retos sociales y económicos currentes y anticipando e implementando los cambios necesarios para alcanzar las metas y objetivos empreturos de la.

Mindshift to start-up doradztwa personalnego, który powstał w 2017 roku w Lizbonie, skupiając się na rozwiązaniach cyfrowych. Mindshift actúa en el mercado nacional e internacional, en las siguientes áreas de negocio: #desarrollo de jornada; #programas personalizados de coaching, formation y tutoría; centra oceny #kompetencji; #manage de carrera y desarrollo personal; #atracción, selekcja i integracja młodych talentów; # programy szkoleniowe; #preparando a la fuerza laboral para la transformation digital; #kampanie w mediach społecznościowych.

Mindshift został skompromitowany z zasadami Odpowiedzialności Społecznej i Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, skupiając zespół pracowników o różnym pochodzeniu i doświadczeniu zawodowym.

La Organization sin fines de lucro IASIS została założona w 2005 roku i działała w obozie integracji społecznej, zdrowia psychicznego i edukacji. Całkowita liczba beneficjentów stowarzyszenia szacowana jest na ponad 500 000 osób od 2006 roku. Organizacja pozarządowa IASIS zebrała 15 lat na najbardziej potrzebne. Główne grupy obiektów to:

 • Osoby z problemami zdrowia psychicznego
 • Osoby doświadczające ubóstwa
 • Kobiety ofiary przemocy
 • Osoby ubiegające się o azyl
 • Profesjonaliści sektora humanitarnego i edukacyjnego
  niños y jovenes

Od 2008 roku IASIS jest involucrada en varios proyectos europeos destinados unarrollar las capacidades de la propia organización, el personal, los voluntarios y los beneficiarios. Actualmente gestiona más de 75 aktywnych projektów (Erasmus+, AMIF, Fundo Cidadão Ativo itp.), które involucran a estos colectivos, así como al medioambiente, la cultura, el emprendimiento y otros topic dectualidad que preocupan a la sociedad.

La Bien Pagá Espacio Escánico (LBP) to stowarzyszenie, które ma na celu integrację społeczno-edukacyjną i kulturową osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i grup słabszych poprzez kulturę i sztukę. Stowarzyszenie wspiera grupy defaworyzowane, w tym: dzieci i studentów z trudnościami w nauce, młodzież i dorosłych o niskich i niskich kwalifikacjach, rodziny imigrantów i uchodźców, mniejszości etniczne oraz przestępców.

LBP zapewnia wstępne i ustawiczne szkolenia w zakresie innowacyjnych metod i technik dla wolontariuszy, nauczycieli, trenerów, edukatorów, tutorów, mentorów, osób pracujących z młodzieżą i innych pokrewnych profesjonalistów.

La Bien Pagá zarządza własną przestrzenią teatralną przeznaczoną do realizacji interwencji, projektów oraz programów społecznych i kulturalnych, we współpracy ze szkołami, organizacjami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

InnoQuality Systems (INQS) zapewnia usługi polisowe i programy przeznaczone do pozwoleń
pozytywne i postępowe wyniki absolwentów i docentów wczesnego dzieciństwa, primaria,
edukacja postsecundaria, FP i edukacja dorosłych. Apoyando el aprendizaje permanent desde una edad early en el cuidado de babies y niños pequeños poprzez capacitación universitaria y laboral, nuestros enfoques y metodologie omijające krytyczne problemy i poprawiające jakość
Programy edukacyjne Our riqueza de conocimientos y experiencia profesional ha generado una
portfolio rozwiązań i metodologii opartych na dowodach, które można zastosować do nuevos
wyzwania w medida, że ​​panorama edukacyjna nadal ewoluowała.
Zrozumieć nieodłącznie priorytety edukacyjne społeczności lokalnych, krajowych i europejskich.
zainteresowane strony, organizacje filantropijne i organizacje bez zysku. Nuestro altamente tanido y
El apoyo de expertos se ve reforzado por las estrechas relaciones de trabajo con personas clave en
pole. Nasz enfoque ágil allowe una assistance rápida, menudo inmediata, klienci nuestros y a nuestros
El soporte en linea y en persona wnosi lokalny kontekst do naszych spersonalizowanych usług.