ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

Δάσκαλοι εκπαίδευσης ενηλίκων i επαγγελματίες υγείας

Ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση ενηλίκων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ στις περιφερειακό, εθνικό επίπεδο ή ευρωπαϊκή