Αποτελέσματα έργου

Η θεραπεία τέχνης έχει μεγάλες δυνατότητες ως μια καινοτόμος προσέγγιση για την προώθηση της συμμετοχής ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η συνεργασία ARTIVATE θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της ομάδας-στόχου συνδημιουργώντας ένα σύνολο καινοτόμων αποτελεσμάτων και λύσεων βασισμένων σε ΤΠΕ