Ψυχοεκπαίδευση με βάση την εικαστική θεραπεία για την υποστήριξη της συμμετοχής ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση ενηλίκων

ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΜΔ) επηρεάζουν περίπου το 5% των παιδιών σχολικής ηλικίας παγκοσμίως (ΠΟΥ, 2015). Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι ο πραγματικός επιπολασμός θα μπορούσε να είναι τόσο υψηλός όσο 15-20%. Οι ΜΔ μπορούν να επηρεάσουν τις δεξιότητες γραμματισμού και την ανάπτυξη των μαθηματικών. Καθώς η γραφή και οι μαθηματικές δεξιότητες είναι συνήθως απαραίτητες για την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων ρουτίνας, οι επιπτώσεις των ΜΔ μπορούν να συνεχιστούν σε όλη την ενήλικη ζωή. Αυτό μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στις ευκαιρίες για απασχόληση. Επιπλέον, η συχνή συνύπαρξη δύο ή περισσότερων ΜΔ στο ίδιο άτομο κάνει την εικόνα ακόμη πιο περίπλοκη.

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Δυσγραφία

Δυσαριθμησία

Μη λεκτική LD

Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν την ART THERAPY ως όπλο επειδή αντιπροσωπεύει μια μορφή θεραπείας που χρησιμοποιεί δημιουργικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του θεάτρου και της κίνησης για τη βελτίωση και την ενίσχυση του σωματικού, πνευματικού και συναισθηματικού. Η θεραπεία τέχνης είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που περιλαμβάνει μια ποικιλία θεωρητικών πλαισίων.

Διαδικτυακή Πανεπιστημιούπολη

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ, η οποία επηρεάζει ένα σύνθετο φάσμα δεξιοτήτων ανάγνωσης και γλώσσας, είναι η πιο κοινή μαθησιακή δυσκολία, με το 80% των ατόμων με ΣΔ να έχουν δυσλεξία. Άλλοι συνήθεις τύποι LD περιλαμβάνουν τη ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ, η οποία επηρεάζει τις ικανότητες γραφής. ΔΥΣΚΑΛΟΚΥΛΙΑ, που επηρεάζει την εφαρμογή μαθηματικών πράξεων, και προβλήματα οπτικο-χωρικής οργάνωσης. Οι μη λεκτικές μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας άλλος τύπος μαθησιακής δυσκολίας στην οποία τα άτομα επιδεικνύουν επαρκή λεκτική έκφραση, λεξιλόγιο ή δεξιότητες ανάγνωσης, αλλά δυσκολεύονται με ορισμένες μη λεκτικές δραστηριότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο ARTIVATE στοχεύει να προώθηση της εφαρμογής της θεραπείας τέχνης με βάση την Ψυχοπαιδαγωγική για την υποστήριξη της συμμετοχής των ενήλικες με διαταραχές της μάθηση στην εκπαίδευση των ενήλικες.

Ψυχοπαιδαγωγική για την υποστήριξη του συμμετοχή των ενηλίκων που υποφέρουν μαθησιακές δυσκολίες σε εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο θα δημιουργήσει ένα εργαλείο με βάση τη χρήση της θεραπείας τέχνης, σαν ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ υποστηρίζει και στοχεύει για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ειδικότερα κοινωνικές δεξιότητες και αυτές να μάθεις να μαθαίνεις.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ